Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;  БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, той се съгласява/не се съгласява да получава на електронната си поща брошури и/или известия от“ Корал централ” ЕООД, както и личните му данни да бъдат събирани или обработвани в съответствие със ЗЗЛД.

2. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време, чрез свързване с “ Корал централ” ЕООД на посочения имейл  с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

3. “ Корал централ” ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

4. “ Корал централ” ЕООД  включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.