Общи Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ДЕФИНИЦИИ 
„ПРОДАВАЧ” е “Корал централ” ЕООД чрез електронния магазин www.
coral-central.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът www.
coral-central.com., който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

“Корал централ” ЕООД е търговското дружество “Корал централ” ЕООД, ЕИК: 20
0072934,  със седалище в град Несебър, ж.к.Младост 86, вх.2, което създава и поддържа електронния магазин, продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. “Корал централ” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката е със статус „одобрена” от момента на изпращането й от Потребителя.


„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние, чрез настоящия електронен магазин, договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.


2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


2.1. Разглеждането на електронния магазин www.
coral-central.com е напълно свободно и достъпно за всички.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин www.
coral-central.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail), име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.4. В електронния магазин
coral-central.com на всяка стока е посочена цената, характеристиките на стоката и допълнителна информация, с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.


2.5. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.